Vilkår

Oppdatert april 2022

1. Tjenesten

Disse betingelsene gjelder mellom klienten eller oppdragsgiveren og Sara Chacko Strictly Love inc (org. nr. 983 232 124).

2. Pris og oppgjør

Pris konsultasjon helse og kosthold: 1650:-

Oppfølgingstime: 1250:-

Klienten vil få tilsendt faktura eller krav via vipps etter timen.

For pris på kurs se mer informasjon ved kursbeskrivelsen.

3. Avbestilling

Betingelser:

Timen må avbestilles innen 48 timer ellers vil hele beløpet faktureres. Ved sykdom kan legeerklæring fremvises for å unngå fakturering av timen.

4. Ansvar 

Sara Chacko gir generell informasjon om helse og relaterte emner. Informasjonen og annet innhold gitt i konsultasjonen eller i lenket materiale, er ikke ment og skal ikke tolkes som medisinsk råd, og informasjonen er heller ikke en erstatning for profesjonell medisinsk ekspertise eller behandling.

Hvis du eller en annen person har en medisinsk bekymring, bør du rådføre deg med helsepersonell eller søke annen profesjonell medisinsk behandling. Aldri se bort fra profesjonelle medisinske råd eller forsinkelse med å søke det på grunn av noe du har lest på denne bloggen eller i lenket materiale. Hvis du tror du kan ha en medisinsk nødsituasjon, ring legen din eller nødetatene umiddelbart.

Meningene og synspunktene som er uttrykt av Sara Chacko har ingen relasjon til de fra noen akademisk, sykehus, helsepraksis eller annen institusjon.

5. Personvern

Les personvernrutinene her.

6. Rettigheter

Noe om dette