Personvern og vilkår

Oppdatert 15.07.2022

Sara Chacko er opptatt av ditt personvern, og behandler alle opplysninger om deg i samsvar med Personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn når du benytter våre tjenester, og hvordan de behandles.

Behandlingsansvar

Det er daglig leder i Sara Chacko Strictly Love inc som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Hvordan får vi opplysninger om deg?

Opplysninger du selv oppgir
sarachacko.no behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg som kunde eller tar kontakt om samarbeid. Dette kan for eksempel være navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Opplysninger vi samler inn når du bruker våre tjenester
Vi samler også informasjon om abonnenter av nyhetsbrev, herunder hvilke nyhetsbrev som sendes, hvilke som åpnes og hvilken e-postklient som benyttes. Sara Chacko samler også inn informasjon om enheten din. Dette kan for eksempel være IP-adresse, operativsystem, nettleser og nettverk.

Hvordan bruker vi opplysningene om deg?

Vi bruker personopplysninger du har oppgitt for å kunne gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne kommunisere med deg om disse. Videre samler vi inn og behandler informasjon når du bruker våre tjenester som beskrevet ovenfor for å kunne tilpasse innhold og målrette annonsering basert på adferd og antagelser om preferanser, analysere markedstrender, forbedre våre tjenester og for å forebygge og avdekke misbruk. Vi henter også informasjon fra tredjeparter.

Vår håndtering av personopplysninger

Kun Sara Chacko og autorisert personell har tilgang til personopplysninger. Tilgangen er sikret med adgangskontroll og passord. Personopplysninger blir kan lagret så lenge vi har et behov for det i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig.

Endringer av vilkår

Personvernerklæringen vil bli oppdatert ved behov. Dette kan for eksempel være når vi gjør endringer i måten vi samler inn personopplysninger på, eller når det skjer endringer i gjeldende lovgivning.

Ved oppdateringer i personvernerklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden. Personvernerlæringen har virkning fra siste revisjonsdato. Vi vil gjøre større endringer godt synlig, men vi anbefaler at du leser personvernerklæringen vår jevnlig ved bruk av vår tjeneste.

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve sletting og retting i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan kreve å få data rettet, supplert eller slettet ved å kontakte Sara.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller henvendelser knyttet til vår behandling av personopplysninger kan du ta kontakt på sara.m.chacko@gmail.com.